Buduj swój niezależny program White Label i zarabiaj dzięki afiliantom swojego White Label’a

White label

Każdy broker ma prawo budować swój niezależny program White Label, który polega na udzieleniu sublicencji innej firmie, która dzięki niemu będzie mogła świadczyć usługi w zakresie rynku Forex własnym klientom i pod własnym szyldem, ale korzystając z infrastruktury i narzędzi głównego brokera, w tym z pokoju inwestora - FxDesk.
Dzięki naszym rozwiązaniom spełniasz wszelkie wymogi formalno-prawne
ROZLICZENIE Z WHITE LABEL

Do rozliczania afilianta (White Label’a), broker udzielający licencji może wykorzystać jeden z trzech modułów aplikacji FxDesk – program afiliacyjny (FxAffiliate) lub też skorzystać z opracowanych przez siebie mechanizmów w ramach własnego programu.

W kontekście sublicencji możemy dostosować aplikację FxDesk do warunków licencji głównego brokera, jak również, mając na uwadze lokalne prawo White Label’a, możemy zaimplementować dowolne zmiany w aplikacji FxDesk, konieczne by spełniać wszelkie warunki formalno-prawne.
White Label może budować własną sieć afiliantów, do rozliczenia których może wykorzystywać odrębny program afiliacyjny, jak również lojalnościowy.