Integracja aplikacji z dowolnym systemem zewnętrznym. Kastomizacja procesu rejestracji

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy jest trzecim komplementarnym modułem w ramach platformy FxDesk, stworzonym przez Sygnisoft pod rynek forex.

Program lojalnościowy polega na wynagradzaniu klientów za określone aktywności – osiągnięcia i przyznawaniu określonej liczby punktów za każde takie działanie. Zebrane punkty klienci wymieniają na nagrody, logując się do internetowego katalogu nagród (rzeczowych lub katalogu usług). Czynności, za które klient ma być wynagradzany można określać dowolnie, jesteśmy w stanie zaprojektować każdy model.

Na dzień dzisiejszy, w Programie lojalnościowym FxDesk punkty naliczane są w zależności od wielkości wykonanych obrotów na danych instrumentach finansowych. W zależności od branży zmienia się logika naliczania punktów.
jak działa?

Program lojalnościowy można wykorzystać jako narzędzie motywujące zarówno klienta końcowego (B2C), jak i swoich handlowców i partnerów handlowych (B2B).

Aplikacja nie stawia żadnych ograniczeń w kwestii Integracji z zewnętrznymi systemami czy to stanowiącymi źródło informacji o wynikach sprzedaży czy systemami zewnętrznymi obsługującymi internetowe katalogi nagród. Po przeprowadzeniu analizy Państwa systemów, przygotujemy każdą integrację.

Kastomizacja procesu rejestracji – sposób przystąpienia i rejestracji w programie lojalnościowym projektowany jest indywidulanie, w zależności od modelu biznesowego.