Duża elastyczność w wyborze funkcjonalności, intuicyjny interfejs, dostosowanie aplikacji do identyfikacji wizualnej klienta

Kantor internetowy

Kantor internetowy jest nowoczesnym systemem umożliwiającym prowadzenie własnego biznesu internetowej wymiany walut. Aplikacja umożliwia kasjerowi obsługę realizowanych transakcji a klientom kantoru łatwą i intuicyjną realizację wymiany wartości dewizowych.
Integracja z bankami oraz zewnętrzną platformą aktualnych kursów walut

Oprogramowanie składa się z 5 elastycznych modułów:

 • typy klientów,
 • definiowanie warunków transakcji,
 • kursy walut – integracja z bankami,
 • typy transakcji,
 • zarządzanie transakcjami.
   W ramach każdego modułu klient może w dowolny sposób definiować niezbędne funkcjonalności, dostosowując platformę do indywidualnych potrzeb.

Każdy system projektujemy indywidualnie, pod konkretne potrzeby każdego podmiotu, mając na uwadze specyfikę działalności kantorowej w internecie oraz obowiązujące w branży przepisy prawa.

MODUŁ 1. TYPY KLIENTÓW
 • obsługa klientów indywidulanych,
 • obsługa klientów korporacyjnych,
 • obsługa reprezentantów klienta korporacyjnego – możliwość realizacji transakcji przez upoważnionych pracowników firmy, inne oddziały lub reprezentantów działających w imieniu firmy;
MODUŁ 2. DEFINIOWANIE WARUNKÓW TRANSAKCJI
 • definiowanie spreadów transakcyjnych – takich samych dla wszystkich klientów kantoru,
 • definiowanie indywidualnych spreadów dla klienta korporacyjnego,
 • definiowanie kosztów przelewów – dla wszystkich klientów kantoru,
 • definiowanie indywidualnych kosztów przelewów dla klienta korporacyjnego,
 • grupowanie klientów oraz definiowanie dedykowanego spreadu dla konkretnej grupy klientów;
Hosting i wsparcie techniczne 24/7
MODUŁ 3. KURSY WALUT – INTEGRACJE Z BANKAMI
 • integracja z zewnętrznym systemem – źródłem aktualnych kursów walut,
 • integracja z 10 bankami – możliwość wyboru liczby banków,
 • synchronizator bankowy – integracja systemu kantoru z bankiem, umożliwiająca wymianę danych pomiędzy systemami oraz automatyzację wypłat środków i weryfikację wpłat pochodzących od klientów;
 • określenie trybu kosztowego i trybu pilności dla przelewu;
MODUŁ 4. TYPY TRANSAKCJI
 • wpłaty,
 • wypłaty – system umożliwia wypłatę waluty zarówno na rachunki bankowe należące do klienta, jak również na rachunki nienależące do klienta – właściciel kantoru musi wówczas posiadać status instytucji płatniczej,
 • wypłaty środków na rachunki kontrahentów,
 • portfel klienta – indywidualny portfel klienta w systemie kantoru internetowego, w którym klient może dokonywać transakcji wymiany waluty za pomocą środków znajdujących się w jego portfelu,
 • transakcje natychmiastowe,
 • transakcje terminowe,
 • zlecenia stałe,
 • zlecenia oczekujące,
 • transakcje telefoniczne;
MODUŁ 5. ZARZĄDZANIE TRANSAKCJAMI
 • zarządzanie ekspozycją – moduł służący do kontrolowania i minimalizowania ryzyka kursowego po stronie kantoru,
 • ekspozycja podzielona na dni,
 • zarządzanie transakcjami – moduł umożliwia operatorowi podgląd, akceptację zlecenia lub odrzucanie transakcji,
 • historia transakcji – prezentacja historii zleceń i rozliczenia transakcji,
 • promocje – tworzenie spersonalizowanych promocji dla klientów korporacyjnych polegających na preferencyjnych warunkach transakcji wymiany waluty,
 • moduł księgowy – moduł przechowuje pełna historie transakcji w postaci wymaganej do raportowania księgowości.
POZOSTAŁE FUNKCJONALNOŚCI
 • moduł CMS,
 • zarządzanie dokumentami klienta,
 • system afiliacyjny,
 • indywidualny projekt strony głównej w ramach określonego szablonu,
 • indywidulany szablon strony przed zalogowaniem oraz panelu klienta po zalogowaniu,
 • bezpieczeństwo – szyfrowanie SSL wszystkich operacji realizowanych przez system,
 • kody SMS do autoryzacji wypłat, zmiany hasła, dodawania i usuwania rachunków bankowych, dodawania zleceń stałych,
 • kody SMS do transakcji oczekujących,
 • implementacja indywidualne procedury weryfikacji zleceń telefonicznych,
 • indywidualna domena,
 • hosting i administracja IT,
 • wsparcie techniczne platformy 24×7;