Elastyczna aplikacja, bez ograniczeń rozwiązań typu out of box

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy to doskonałe narzędzie motywujące. Polega na wynagradzaniu klientów za określone aktywności – osiągnięcia i przyznawaniu określonej liczby punktów za każde takie działanie. Zebrane punkty klienci wymieniają na nagrody, logując się do internetowego katalogu nagród (rzeczowych lub katalogu usług).
Zasady działania programu dopasowane do logiki naliczania punktów w danej branży
Program lojalnościowy Sygnisoft eliminuje wszelkie ułomności gotowych rozwiązań dostępnych na rynku, tzw. zamkniętych pudełek. Nasza Aplikacja daje nieograniczone możliwości dostosowania do specyfiki modelu biznesowego każdej firmy.
W zależności od branży zmienia się logika naliczania punktów. Jesteśmy w stanie zaprojektować każdy scenariusz, elastycznie dopasowując go do zasad działania programu lojalnościowego.
jak działa?

Program lojalnościowy można wykorzystać jako narzędzie motywujące, zarówno klienta końcowego (B2C), jak i swoich handlowców i partnerów handlowych (B2B).
Aplikacja nie stawia żadnych ograniczeń w kwestii Integracji z zewnętrznymi systemami czy to stanowiącymi źródło informacji o wynikach sprzedaży czy systemami zewnętrznymi obsługującymi internetowe katalogi nagród.

Po przeprowadzeniu analizy Państwa systemów, przygotujemy każdą integrację.
Kastomizacja procesu rejestracji – sposób przystąpienia i rejestracji w programie lojalnościowym projektowany jest indywidulanie, w zależności od modelu biznesowego.